مرجع خبري پرسوليس : مانوئل خوزه برای مذاکره حضوری با مسئولان باشگاه پرسپولیس دوشنبه وارد ایران میشود.مسئولان باشگاه پرسپولیس با سه گزینه برای هدایت این تیم وارد مذاکره شدهاند و پس از اینکه متسو به ایران آمد و مذاکرات خود را با پرسپولیسیها انجام داد حالا منتظر جواب رویانیان است.مسئولان باشگاه پرسپولیس با مانوئل خوزه نیز موارد مذاکرات اولیه را انجام داده اند و با این گزینه پرتغالی به جمعبندیهای خوبی رسیدند.خوزه قرار است روز دوشنبه وارد ایران شود و نشستی با محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در خصوص هدایت این تیم داشته باشد.روز گذشته مصطفی دنیزلی رسماً از سرمربیگری پرسپولیس استعفا کرد.