مسئولان باشگاه پرسپوليس در تلاش هستند افرادي که عليه متسو اطلاعيه پخش کردند را شناسايي کنند.

پس از تمرين روز گذشته پرسپوليس در اتفاقي عجيب افرادي ناشناس اقدام به پخش اعلاميههايي عليه متسو گزينه سرمربيگري پرسپوليس کردند.

به همين دليل باشگاه پرسپوليس با انتخاب ماموراني ويژه و کمک نيروي انتظامي درصدد است اين افراد را مقابل در ورزشگاه درفشيفر شناسايي و با آنها برخورد کنند.


يکي از مسئولان باشگاه پرسپوليس با تاييد اين خبر به فارس گفت: متاسفانه برخي افراد هستند که ميخواهند آدرسها را اشتباه به هواداران بدهند اما هواداران مطمئن باشند رويانيان بهترين گزينهها را انتخاب خواهد کرد. برخي افراد ناشناس براي گمراه کردن هواداران اطلاعيههاي دروغين در تمرين پخش و سپس متواري ميشوند که به دنبال اين هستيم افراد را شناسايي کنيم.
وي ادامه داد: بايد اجازه دهيم رويانيان کارش را ادامه دهد چون تا به امروز ديدهايم او براي رضايت هواداران ميليوني پرسپوليس روز و شب تلاش کرده و به نتايج خوبي هم رسيده است. برخي حرفها هم مبني بر اينکه اگر متسو به پرسپوليس بيايد خلعتبري از حضور در پرسپوليس منصرف ميشود، دروغ است چون متسو، خلعتبري را به الغرافه قطر برده است.

وي خاطرنشان کرد: شايد نگراني هواداران در خصوص خبري مبني بر ممنوع الفعاليت بودن يک واسطه ايراني که ميگويند مدير برنامههاي متسو است، باشد که اعلام ميکنيم متسو يک مديربرنامه اهل کشور تونس که در قطر زندگي ميکند دارد و نام اين فرد نورالصافي است.