برنامه امشب نود به « سوداگری در رده های پایه » اختصاص دارد . عادل فردوسی پور می خواهد بخش عمده برنامه امشب اش به موضوع رشوه گیری و اخاذی از خانواده های بازیکنان در رده نوجوانان و جوانان بپردازد .
اگر امشب عادل از شجاعت کافی برخوردار باشد این احتمال وجود دارد که نام چند بازیکن مطرح دهه 60 به عنوان متهم به میان بیاید . نامهایی که نقش زیادی در این جور رفتارهای غیر قانونی داشته اند . منتظر یک نود داغ باشید . ظاهر ماجرا چندان گیرا نیست اما صبر کنید آخر شب با ما هم عقیده می شوید