کفاشيان: پيشنهادهاي ايران مورد تصويب قرار گرفترئيس فدراسيون فوتبال از تصويب پيشنهادهاي ايران در اجلاس کشورهاي غرب آسيا خبر داد.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، علي کفاشيان که به منظور حضور در نشست هيئت رئيسه کشورهاي غرب آسيا و مجمع ساليانه غرب آسيا به اردن سفر کرده بود گفت: امروز دو نشست برگزار شد که در خصوص مسائل مختلف فوتبال، فوتبال ساحلي و فوتسال بحثهايي مطرح شد. اولين نشست هيئت رئيسه کشورهاي غرب آسيا بعد از افزايش کشورها که به تعداد 13 رسيد، برگزار شد و دو کشور قطر و يمن در اين نشست شرکت نکردند. در ابتداي جلسه بن علي-نايب رئيس فيفا و رئيس فدراسيون غرب آسيا ضمن خير مقدم به حاضرين، گزارشي از فعاليتهاي صورت گرفته توسط فدراسيون غرب آسيا را ارائه کرد و از تيم ملي فوتسال بانوان ايران که عنوان قهرماني در بحرين را کسب کرده و همچنين برگزاري مسابقات قهرماني غرب آسيا در اروميه تقدير و تشکر کرد.

وي ادامه داد: طبق اعلام بن علي قرار است رقابتهاي زير 16 سال غرب آسيا در قسمت آقايان و بانوان نيز برگزار شود که کشور عراق آمادگي خود را براي ميزباني اين پيکارها بر عهده گرفت اما تصميم نهايي در خصوص ميزباني بعدا اعلام ميشود. همچنين در خصوص اساسنامه پيشنهادي نيز مطالبي مطرح و مشکلاتي که در آن بود حل شد و در نهايت مورد تصويب اعضا قرار گرفت.

رئيس فدراسيون فوتبال تصريح کرد: دومين نشست مربوط به مجمع فدراسيون غرب آسيا بود که با حضور سه ناظر از عمان، عراق و امارات برگزار شد.ابتدا اساسنامه پيشنهادي ،بودجه سال 2012، گزارش مالي و همچنين بودجه 2013 مطرح و مورد بررسي اعضا قرار گرفت و در نهايت تصويب شد. در اين نشست پيشنهاد دادم تا رقابتهاي قهرماني غرب آسيا در رشته فوتبال ساحلي برگزار شود که با استقبال حاضرين رو به رو شد و در نهايت مورد تصويب اعضا قرار گرفت. دومين پيشنهادي توسط ايران داده شد برگزاري دوره آموزشي براي مربيان و داوران 6 ماه قبل از مسابقات بود که مورد تصويب اعضا قرار گرفت.قرار است اين دوره به ميزباني ايران برگزار شود.