بازيکنان تيم فوتبال پرسپوليس در تمرين امروز دويدند و وزنه زدند.

تمرين پرسپوليس با حضور 20 بازيکن از ساعت 9:30 به مدت يک ساعت با صحبتهاي عاشوري در ورزشگاه درفشي فر آغاز شد. در اين تمرين بازيکنان پرسپوليس در آيتمهاي مختلف دويدند و سپس در کنار زمين وزنه زدند.

* 30 هوادار پشت درهاي بسته حضور داشتند.

* اکثر بازيکنان و هواداران به دنبال نام سرمربي جديد پرسپوليس بودند.

* بازيکنان با لباس هاي قرمز و کادر فني با لباسهاي نارنجي در تمرين حضور داشتند.


* نادر باقري مربي دروازهبانان و کرمانيمقام که با نظر عاشوري به کادرفني اضافه شدهاند در تمرين امروز حضور داشتند.

*مترجم دنيزلي در اواخر تمرين در ورزشگاه درفشيفر حضور يافت.