واکنش مدیر برنامههای نکونام درباره توافق با استقلال /فاضلی: ترجیح می دهم حرفی نزنم

فوتبال ملی - ایسنا نوشت:

مدیر برنامههای جواد نکونام و مسعود شجاعی گفت: این دو بازیکن با باشگاه اوساسونا قرارداد دارند و همچنان هم بازیکن این باشگاه به شمار میآیند. رضا فاضلی درباره آخرین وضعیت نکونام و شجاعی عنوان کرد: هر دوی این بازیکنان در حال حاضر با باشگاه اوساسونا قرارداد دارند و بازیکن این باشگاه اسپانیایی هستند. فاضلی افزود: در حال حاضر پیشنهادهایی از باشگاههای اروپایی و همچنین عربی برای این بازیکنان ارائه شده، اما این تنها پیشنهاد است و اتفاق خاصی رخ نداده است. وی درباره خبرهای اخیر برخی رسانهها درباره توافق جواد نکونام با باشگاه استقلال هم گفت: هر ساله در پایان فصل این حرف زده میشود، ولی در نهایت هیچ اتفاقی نمیافتد. من هم ترجیح میدهم در این باره سکوت کنم و هیچ حرفی نزم.