سوار تاکسی شدم موقع پیاده شدن راننده 100 تومان برای بقیه پول نداشت گفت : به جاش یکم جلوتر پیادت میکنم
.
.
درسته جواب ابلهان خاموشی است اما بعضی موقع ها بزن دهنش رو صاف کن تا روشن بشه لازمه
.
.
پولدارها پله ترقیشان برقی است
بله اقا جان
.
.
دو تا تی شرت خریدم یکیش small یکیش xxl جفتش اندازمه
.
.
عشق که اپشن نداره خودت باش کسی هم اگه خوشش نیومد نیومد اینجا که مجسمه سازی نیست
.
.
خدایا از اینکه مرا در حد ایوب به حساب میاوری سپاسگذارم
.
.
اسمش دم پاییه اما هیچ وقت دم پا نیست همیشه دور ترین نقطه توالت پارک شده ...دی
همیشه همین جوره ها
.
.
یه عده هم از ته صف عابر بانک میان جلو میگن اقا ما فقط یه شارژ میخوایم فقط انگار مثلا یه دونه نون میخواد که معطلی نداره
.
.
خبلی حس بدیه وسط یه بحث کاملا جدی متوجه بشی حق با طرف مقابله ورسما داری حرف مفت میزنی
.
.
به دوستم میگم میخوام برم سمت گیاه خواری نظرت چیه بابام میگه افرین پسرم مگه تو چیت از بز کمتره
.
.
اونقدر که ما تو کارای خدا دنبال حکمت میگردیم خود خدا هم اونقدرها هم قصد و غرضی تو کاراش نداره
.
.
یه بارم اومدم به مهمونا شیرینی تعارف کنم گفتم:

بفرمایید دهنتو نو سرویس کنید