مرجع خبري رئال مادريد : آلوارو آربلوا پس از قهرمانی در یوروی اوکراین و لهستان گفت :" من افتخار می کنم . به چیزی رسیدیم که هیچ کس قبلا نرسیده بود و این نشان می دهد که چقدر مشکل بوده است ، نه ؟ خوش شانس هستیم که از اولین موقعیتمان به گل رسیدیم . سپس حس خوبی داشتم . "
وی افزود :" بازی فوق العاده ای مقابل تیمی داشتیم که تورنمنت خوبی داشت و شایسته حضور در فینال بود . "