کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: در بازيهاي دوستانه نتيجه مهم نيست بلکه هدف کادر فني اهميت دارد.

مهدي مهدويکيا پس از شکست مقابل صباي قم گفت: در کل با توجه به اينکه کم کم بايد دوران بدنسازي را کنار ميگذاشتيم بازي خوبي را مقابل صبا که يکي از بهترينهاي تيمهاي فصل گذشته ليگ برتر بود انجام داديم اما اين فقط يک بازي تدارکاتي بود و به هيچ عنوان نتيجه اهميتي نداشت.

وي افزود: خوشحالم که سرمربي پرسپوليس مشخص شد. اين خوشحالي فقط مختص به من نميشود بلکه کل مجموعه پرسپوليس خوشحالند که سرمربي با دانش و با کارنامهاي بسيار خوب به پرسپوليس اضافه شد و اميدوار هستم با کارنامه خوبي که خوزه دارد بتواند در پرسپوليس هم موفق باشد. به ايشان بسيار اميدوارم.

مهدوي کيا ادامه داد: ما فقط نياز به فرصت داريم. بازيکنان جديد به ما اضافه شدند و تيم جديد رويانيان نياز به فرصت دارد تا بتواند در ليگ برتر عرض اندام کند. مطمئن باشيد روز به روز بهتر خواهيم شد و هيچ نگراني در اين بين وجود ندارد. قطعا در بازيهاي دوستانه آينده نيز به مراتب هماهنگتر و بهتر بازي خواهيم کرد.