هافبک پرسپوليس ميگويد مانوئل ژوزه کارنامه خوبي دارد و بايد براي موفقيتش در پرسپوليس به او کمک کرد.

مهدي مهدوي کيا در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، پس از شکست پرسپوليس مقابل صبا در ديداري دوستانه گفت: بازي بدي نبود. براي ما که هنوز در زمان بدنسازي هستيم اين نتيجه چندان غير عادي نبود. ما در چند هفته گذشته تمرينهاي سختي را پشت سر گذاشتيم و خستگي هنوز به تن بازيکنان مانده است.

وي ادامه داد: در بازي دوستانه مقابل صبا فشار ناشي از تمرينهاي سنگين بدنسازي روي بازيکنان تاثير گذاشته بود. صبا هم تيم جوان و دوندهاي بود که به اعتقاد من در اين بازي خوب کار کرد. با اين حال ما بايد در بازيهاي دوستانه بعدي کم کم به آن سطح از آمادگي که ميخواهيم برسيم.

هافبک پرسپوليس درباره انتخاب سرمربي اين تيم هم گفت: به هر حال همه ما منتظر بوديم که اين اتفاق بيفتد و خوشبختانه الان سرمربي انتخاب شده است. اميدوارم که ژوزه در پرسپوليس موفق باشد. به نظر من او مربياي است که کارنامه خوبي دارد و بايد به او کمک کنيم.