اولین نشست خبری مانوئل خوزه كه قرار بود ظهر امروز برگزار شود، با 30 دقیقه تأخیر از ساعت 12:30 دقیقه در هتل آکادمی برگزار شد.

سرمربی پرسپولیس در آغاز اين نشست گفت: امیدوارم در این مدت بتوانیم ارتباط خوبی با رسانهها برقرار کنیم؛ یک ارتباط حرفهایی که احترام دو طرفه را میطلبد. من همیشه رابطه خوبی با رسانهها داشتم. به گزيده صحبتهاي مانوئل خوزه، به نقل از خبرگزاري فارس توجه كنيد.
عاشوري را نديدم، شوكه شدم
پدرو به عنوان دستیار، پیدالو به عنوان بدنساز و اسکار به عنوان آنالیزور در کنار من خواهند بود. محسن عاشوری نیز در پرسپولیس است و انتظار داشتم امروز در نشست حضور داشته باشد. او در تمرین صبح بود و فکر میکردم اکنون در کنفرانس خبری حاضر باشد. وقتی او را ندیدم شوکه شدم.


بايد 45 روز پيش شروع ميكرديم
حضور من در پرسپولیس در این شرایط یک چالش است چرا که زمان خیلی کمی داریم و 13 روز دیگر مسابقات آغاز میشود. من باید یکی از مهمترین چالشهای کاری ام را پشت سر بگذارم با این حال آمدهایم تا در پرسپولیس تحولی ایجاد شود. مهمترین مشکل ما زمان است. باید یک ماه یا 45 روز پیش کارمان را آغاز میکردیم ولی 15 روز مانده به مسابقات استارت زدیم. با این حال باید تیمی بسازیم که موفق باشد اگر چه کار سخت و پیچیدهای است.
قبل از هر چيز، بايد ببريم
با این اعتقاد قلبی آمدهام که میتوانم مؤثر باشم. میتوانیم تیمی بسازیم که فوتبال خوبی انجام دهد و باعث خوشحالی تماشاگران شود و البته باید قبل از هر چیز ببریم. آغاز کار ما راحت نخواهد بود و با توجه به وقت کمی که داریم باید تلاش بیشتر کنیم. با این حال شرایط را پذیرفتیم و آمادهایم با حداکثر توان کار کنیم. نیاز داریم ذهن بازیکنان با ما باشد تا بتوانیم تیمی جنگنده و قوی را روانه مسابقات کنیم.
زبان فوتبال، جهاني است
واقعیت این است که هر بار که در یک کشور جدید کار میکنم خیلی خوب فوتبال آن کشور را نمیشناسم اما یادتان باشد زبان فوتبال زبان جهانی است و ما حداکثر تلاش خود را میکنیم که با گرفتن اطلاعات با فوتبال ایرانی و شرایط تیمها آشنا شویم. فوتبال در لحظه جاری است و گذشته و آینده اهمیتی ندارد. مهم این است که در حال حاضر چگونه رفتار میکنیم و از این به بعد چه خواهیم کرد. 36 سال است که کار مربیگری میکنم و فکر میکنم با توجه به کار با بازیکنان کشورهای مختلف میتوانم از این تجربهها استفاده کنم. این تجارب برای اینکه در این فرصت کم با شرایط تیم آشنا شوم به کارم خواهد آمد.
سگ نميخرم، چون كارم را بلدم
من مسئولیت و وظیفه خودم را میدانم و ترسی از کار ندارم. کسی که میترسد یک سگ میخرد تا از او محافظت کند اما من نیاز به سگ ندارم و محافظ نمیخواهم چرا که کارم را بلدم. به خودمان و کارمان اطمینان و اعتماد داریم و آمادهایم با چالشها و مشکلات مواجه شویم. با آرامش، اعتماد به نفس و با اعتقادی که داریم میتوانیم کارها را پیش ببریم. باشگاه به من اعتماد کرده و من میخواهم پاسخ مناسبی به اعتماد باشگاه بدهم و هر کاری که از دستم برآید انجام میدهم.
در 8سال 20جام گرفتم
در سال 2001 که به مصر رفتم فقط می دانستم این کشور تاریخ خیلی غنی دارد و فقط اهرام ثلاثه را میشناختم. با این حال در سال 8 سال حضورم در این کشور 20 جام به دست آوردهام که 8 تای آن قارهای بود. 3 بار در جام باشگاههای جهان حاضر شدیم و سه رکورد آفریقایی، قارهای زدیم. امیدوارم همان موفقیتها و خوشحالیها را این بار در ایران تکرار کنیم.