غلامرضا بهروان در خصوص برگزاري رقابتهاي دو تيم گهر دورود و آلومينوم هرمزگان در فصل بعد، تصريح کرد: قرار است بازيهاي آلومينيوم هرمزگان در ورزشگاه خليج فارس بندرعباس برگزار شود، چرا که اين ورزشگاه نياز به تعميراتي دارد که تا آغاز رقابتها آماده خواهد شد.

وي ادامه داد: اما در خصوص ورزشگاه گهر دورود هم تا پايان نيم فصل اول تمامي مسابقات اين تيم در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد. اين باشگاه پيشنهاد برگزاري مسابقاتش را در ورزشگاه اراک يا کرج داده بود که ما با ورزشگاه انقلاب کرج موافقت کرديم.

به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، سرپرست سازمان ليگ برتر در خصوص حضورش در مالزي يادآور شد: با توجه به اينکه تصميمات مهمي درباره رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا گرفته ميشود، روز دوشنبه عازم مالزي خواهيم بود تا شرايط برگزاري مسابقات را بررسي کنيم. ضمن اينکه ايران چند پيشنهاد به مسئولان کميته برگزاري رقابتهاي ليگ قهرمانان را در اين نشست ارائه خواهد کرد.

بهروان افزود: يکي از پيشنهادات ما اين است که مسابقات باشگاهها در ماههاي اسفند، فروردين و ارديبهشت در ماه اوت سال 2013 برگزار شود. همچنين رقابتهاي باشگاهها در دور آخر به صورت همزمان برگزار شود.

17 ژوئيه 2012 (27 تيرماه 1391) کميته تخصصي ليگ قهرمان در مقرر AFC تشکيل جلسه خواهد داد و در خصوص مسائل فوق تصميمگيري ميشود.

اين نشست آخرين جلسه قبل از اعلام سهميهها از سوي کميته اجرايي کنفدراسيون فوتبال آسياست و همچنين در خصوص شيوه تخصيص سهميه به کشورها بحث و تبادل نظر خواهد شد.