عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس گفت: دنيزلي هيچ کمکي به پرسپوليس نکرد و تازه شانس آورديم تيم را به دسته يک نبرد.

حميد درخشان پس از حضور در تمرين پرسپوليس اظهار داشت: به عنوان يک عضو کميته فني، امري طبيعي است که در تمرينات پرسپوليس شرکت کنم و از شرايط تيم آگاه باشم. من بايد تمرينات را نگاه کنم و پيشرفتها را ببينيم و کارها را بسنجم.

وي افزود: ياد گرفتهام اين طور کار کنم و من نياموخته ام که در خانه بنشينيم و فقط اسم کميته فني بر رويم باشد. کميته فني بايد در خيلي از اوقات حضور داشته باشد و پس از تجزيه و تحليل حرفي براي گفتن در جلسات داشته باشد.

درخشان در پاسخ به سؤالي که آيا براي شما زود نبود به کميته فني پرسپوليس بياييد، گفت: خير اگر من به کميته فني آمدم منظور اين نيست که سرمربيگري نميکنم، من آمدم از نظر فني به پرسپوليس کمک کنم وانشاالله کمکم موثر باشد.

درخشان در پاسخ به سؤالي که چه اتفاقي افتاد شما از گزينههاي دستياري ژوزه بيرون رفتي نيز تاکيد کرد: مشکلي نيست؛ دنياي فوتبال حرفهاي همين است. يک مربي خودش حق انتخاب کادر فنياش را دارد اين مسئله چيز بدي نيست. در فوتبال حرفهاي بايد اين مسائل را پذيرفت و امري طبيعي است من اولين جلسهاي است که در تمرينات ژوزه حضور پيدا کردم و در صورتي که چند جلسه ديگر در تمرينات حضور داشتم جمع بنديهاي خودم را اعلام ميکنم.

خبرنگاري از درخشان پرسيد شما منتقد مربي خارجي هستيد پس چرا از مانوئل ژوزه نيز حمايت کرديد، يادآور شد: من با مربيهاي بزرگ دنيا کار کردهام و طراز مربيان را به همراه فاکتورهايشان ميدانم. من وقتي به دنيزلي اعتراض کردم دلايل خاص خودم را اعلام کردم. دنيزلي در فوتبال اين مملکت نتيجه نگرفته بود. ما دوباره دنيزلي را به ايران آورديم و کلي پول را به وي داديم. خدا خيلي ما را دوست داشت که به ليگ يک سقوط نکرديم، اين نشان ميدهد که دنيزلي اصلا توانمند نبود و ما هم نبايد احساسي حرف بزنيم. من وقتي پرونده ژوزه را خواندم ديدم در فوتبال مصر و با تماشاگران زياد نتايج خوبي گرفته است. مطمئن باشيد در مصر هم فوتبال سخت است و هرگز مثل آب خوردن نيست. اصلا ماجراي آنجا با کشورهاي عربي فرق دارد، فوتبال آفريقا هميشه شرايط بسيار سخت دارد و قطعا اين مربي در مصر کار کرده و پتانسيل بالايي داشته است. اميدوارم ايشان در فوتبال ايران هم موفق باشد.

درخشان باز هم در جواب خبرنگاران که از او پرسيدند پرونده دنيزلي را اگر درست بررسي کرده باشيد خيلي بهتر از ژوزه است نيز تاکيد کرد: نتايج پارسال پرسپوليس بدون حرف و حديث تقصير دنيزلي بود. ما اگر مربي ميآوريم بايد تغييرات ايجاد کند. اگر ميخواستم دوازدهم بشويم همان حميد استيلي بود و کارش را دنبال ميکرد. دنيزلي آمد که تغييرات انجام دهد ولي آيا کاري انجام داد؟صد در صد خير.

دنيزلي 7 سال پيش جوان تر بود و آمد تيم سوم را چهارم تحويل داد پس کارنامه موفقي نداشت. مربي که به يک تيم ميآيد بايد اثر گذاري داشته باشد. آقاي دنيزلي انگار نه انگار که آمده بود که به پرسپوليس کمک کند. من به شما ميگويم که باشگاه فنرباغچه و بشيکتاش ترکيه از نظر تشکيلاتي و بازيکنان خيلي بالاتر از کشور ما است و قابل مقايسه نيست. آنها در فوتبال اروپا توپ ميزنند و فلسفه آنها با ما فرق دارد.

شما در فوتبال ايران بايد با بازيکنان اصلي ارتباط عاطفي داشته باشيد و بدانيد چطور بايد از بازيکنان استفاده کنيد اما دنيزلي هيچ شناختي نداشت و به پرسپوليس کمکي نکرد.