حميد استيلي در گفتوگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس در مورد آخرين وضعيت خود صحبتهاي زير را انجام داد.
* آقاي استيلي خبري از شما نيست و کمتر در فوتبال شما را ميبينيم.

قسمت اينطور است، البته من در زمان برگزاري يورو 2012 به عنوان کارشناس در راديو و تلويزيون حاضر شدم. مسابقات داخلي هم که هنوز شروع نشده و همه مشغول نقل و انتقالات بودهاند.

* از شما در نقل و انتقالات خبري نبود.

من که تيمي نداشتم.

* اما راهآهن به شما پيشنهاد داد.

براي قبول سرمربيگري راهآهن زمان کافي نداشتم. دير شده بود و به خاطر اين نپذيرفتم. البته من از محمدحسن انصاريفرد تشکر ميکنم.

* راهآهن نميتوانست فرصت دوبارهاي براي شما باشد؟

من اين تجربه را داشتهام که اگر زمان کافي براي آمادهسازي تيم نداشته باشي شرايط سخت خواهد شد. به خصوص که ما در کشوري هستيم که همه نتيجهگرا هستند و خيلي زود ميخواهند به نتيجه برسيم و تيم راهآهن اين زمان را ندارد.

* به نظر ميرسيد به دليل تجربه قرار گرفتن به جاي علي دايي در پرسپوليس اين بار هم نميخواستيد جاي علي دايي را بگيريد؟

نه، اصلا. مسئله فقط زمان بود. هرچه سن بالاتر ميرود تجربه بيشتر ميشود. فوتبال يک پروسه زمانبر است. احتياج به کار تاکتيکي دارد و زمان ميخواهد تا بازيکنان را بشناسيم.

* مثل اينکه تجربه حضورتان در پرسپوليس چشم شما را ترسانده؟

در پرسپوليس که حسابي ما را اذيت کردند، واقعا شرايط سختي بود. من تجربه لازم براي سرمربيگري پرسپوليس را داشتم ولي از روز اول شرايط را برايم سخت کردند.

* از هواداران پرسپوليس ناراحتيد؟

خير. آنها دوست داشتند که تيم نتيجه بگيرد.

* از بچههاي تيم هم ناراحتي نداريد؟

اصلا. همه بازيکنان با تمام وجود بازي ميکردند و هيچ بازيکني در زمان من کم نگذاشت. شما شاهد بوديد که من در تمام مصاحبههاي بعد از بازي حاضر شدم با وجودي که خيلي تحت فشار بودم مقابل خبرنگاران قرار گرفتم همه مشکلات را بعد از هر شکستي خودم به گردن گرفتم و آن را گردن بازيکن داور يا کس ديگر نينداختم.

* ميتوانستي به مديريت باشگاه ايراد بگيري اما اين کار را نکردي.

هيچ وقت اين کار را نميکنم، براي من بحث اخلاقي خيلي اهميت دارد. 2 روز قبل از بازي با استقلال شيث رضايي و محمد نصرتي بخشيده شدند اما من اين 2 بازيکن را در چنين بازي مهمي نگذاشتم و هيچ کس به اين موضوع اشاره نکرد. ما آن بازي را باختيم و بعد از مسابقه استعفا دادم اما کسي نگفت که من اخلاق را فداي مسائل فني نکردم. با وجودي که براي آن مسابقه به زور 11 نفر شديم و غلامرضا رضايي با آمپول خود را رساند باز حاضر نشدم از اين 2 بازيکن استفاده کنم. متاسفانه همه دنبال نتيجه هستند اما من هميشه به يک سري اصول پايبند هستم و البته بدون ايراد هم نبودهام.

* با تجربهاي که سال گذشته به دست آورديد به اين نتيجه نرسيدهايد که مدل کار کردن خود را تغيير دهيد؟

اصلا از اعتقاداتم دست نميکشم اما در رابطه با يک سري مسائل ميخواهم تجديدنظر کنم.

* چه مسائلي؟

ميخواهم در مسائلي که مربوط به کار است و مورد رفاقتم بيشتر دقت کنم. ميخواهم واقعبينانهتر بحث رفاقت در کار را دنبال کنم. من بيشتر اتفاقاتي که سال گذشته برايم رخ داد از جانب رفاقتم بود.

* نظرتان در مورد پرسپوليس فعلي چيست؟

رويانيان در رابطه با گرفتن بازيکن فوقالعاده خوب عمل کرد و مربي فعلي پرسپوليس هم کارنامه خوبي دارد،البته تيمي که ميخواهد موفق شود بايد از هيئت مديره گرفته تا هواداران دست به دست هم دهند چون اين مسئله در موفقيت يک تيم خيلي مهم است.

* ميگويند سال قبل هم شما اين بازيکنان فعلي پرسپوليس را ميخواستيد اما جذب نشدند؟

پارسال ما زمان را از دست داده بوديم و فرصتي براي جذب اين بازيکنان نبود اما امسال رويانيان به موقع عمل کرد. سال گذشته مشکلاتي بود که نميخواهم آن را باز کنم و نتوانستيم اين بازيکنان را جذب کنيم.

* امسال شما را به کميته فني پرسپوليس دعوت نکردند؟

من اصلا آن موقع ايران نبودم البته آقاي پروين پيغام داده بود.

* به غير از راهآهن تيم ديگري به شما پيشنهاد نداده بود؟

قبل از راهآهن يک تيم ليگ برتري و يکي دو تيم ليگ يکي به من پيشنهاد دادند اما شرايط براي کار کردن خوب نبود.

* براي آينده چه برنامهاي داريد؟

سعي ميکنم مطالعات خودم را زياد کنم و شايد هم براي حضور در کنار تيمها به خارج از کشور بروم.