به گزارش خبرگزاری فارس، پس از استعفای محمد حسن انصاریفرد از مدیرعاملی باشگاه راهآهن، شایعه بازگشت علی دایی به این تیم قوت گرفت.

این در حالی است که دایی هفته گذشته و پیش از استعفای انصاریفرد نیز جلساتی با مالکان جدید باشگاه راهآهن که مدیران شرکت هواپیمایی فراز قشم هستند، برگزار کرده بود.
دایی عصر امروز در جلسهای که بیش از سه ساعت به طول انجامید با مالکان جدید باشگاه راهآهن به بحث و گفتوگو پرداخت. شنیده شده وی در این جلسه لیست بازیکنان مازاد و مدنظرش را ارائه کرده است.
گفته میشود احتمال اینکه وی بار دیگر به راهآهن بازگردد بسیار زیاد است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دایی هدایت این تیم در لیگ دوازدهم را نیز برعهده خواهد گرفت.