صادق رييسيكيا از سوي مالكان جديد باشگاه راه آهن به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه انتخاب شد.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مالكان جديد باشگاه راه آهن طي حكمي صادق رييسيكيا را به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه انتخاب كردند تا وي از اين پس به جاي محمدحسن انصاري فرد كه روز گذشته از سمتش استعفا داده بود، مديريت باشگاه راه آهن را بر عهده بگيرد.
همچنين تمرين امروز (دوشنبه) تيم فوتبال راه آهن با حضور علي دايي، رييسيكيا و بهزاد غلامپور و بازيكنان فصل گذشته اين تيم برگزار شد.
پيش از اين قرار بود يك مربي پرتغالي جانشين علي دايي در راه آهن شود اما با تصميم مالكان جديد باشگاه، علي دايي در سمتش ابقا شد كه اين مسئله به نوعي باعث دلخوري محمدحسن انصاري فرد و كنارهگيري او از مديريت راه آهن شد.