«پرسپولیس محبوب من» فیلمی از حواشی دیده نشده این فصل پرسپولیس است که بعد از کار های مردان پرسپولیس بزودی در فروشگاه پرسپولیس به فروش خواهد رسید .*از کجا شروع شد ؟

صدیق شریف : برای معرفی فیلم این سوال خوبی می تونه باشه ، تمام این اتفاقات و رویکرد های محتوایی این فیلم داخل اتاق فکر استودیو ترنج شکل گرفت . جایی که ما با سینما گران و متخصصین امور فرهنگی صحبت می کردیم . و در زمان مدیریت قبلی ما دنبال حلقه گم شده فرهنگ در فوتبال می گشتیم . آنجا بود که ما سناریو کار را به مدیریت پرسپولیس ارائه دادیم . بی شک حضور سردار رویانیان و سیستم جدید مدیریت ایشان به جای اینکه تهدیدی برای ما باشه ، یک فرصت ویژه برای ما بود ، روزهای زیادی بود که ما به ورزشگاه آزادی می رفتیم و پرسپولیس در آن روز ها در شرایط بسیار بحرانی بود ،و چهره درهم طرفدار ها برای ما که آدم های فوتبالی نبودیم بیشتر به چشم می خورد.

همصدا می شدیم با طرفدارا ، باهاشون صحبت می کردیم و تو غمو شادی هاشون شریک بودیم ، یک طرفدار از واژه اسمش مشخصه که باید با هیجان کار رو دنبال کنه باید سنسور های احساسیش بیشتر از یک آدم معمولی فعالیت کنه وقتی سنسور های یک هوادار کار می کنه اون داد میزنه ، می خنده ، گریه میکنه ، آشک می ریزه و زود تصمیم گیری میکنه .آیتم ویژ به نام 10 دقیقه 10 نفره

صدیق شریف :بازی عجیبی بود ! برد حماسی بود این برد خیلی چیزا به ما یاد داد . امید و نا امیدی همراه با هم شد .

تو اون بازی همه نگران بودند ولی اون روز یه ذرات ویژه ای تو هوای ورزشگاه آزادی معلق بود اون ذرات من اسمشو میزارم معجزه اشک ها و ناراحتی های هوادار .

دوربین های ما قبل از بازی یعنی از هتل تا بعد از بازی داخل رختکن صحنه های زیبایی رو به تصویر کشیدند که هیچ دوربینی به تصویر نتونسته بکشه رو برای هوادار ها آماده کردیم