حميد درخشان گفت: بهتر است يکي از پيشکسوتان پرسپوليس به عنوان سرپرست اين تيم در فصل جديد انتخاب شود.حميد درخشان که براي تماشاي ديدار تيمهاي پرسپوليس و آلومنيوم هرمزگان در ورزشگاه درفشيفر حاضر بود، دربارهي شکست پرسپوليس در اين بازي گفت: بازيکنان هنوز زير فشار تمرينهاي سنگين پيش از فصل هستند و طبيعي است که بايد بدنها کم کم باز شود. اين موضوع زمان زيادي ميبرد تا بازيکنان به آمادگي کامل برسند.وي ادامه داد: سرعت بازي هم امروز خيلي پايين بود و اين دليلي ندارد جز سنگين بودن بدنها؛ با اين حال پرسپوليس امسال بازيکنان خوبي دارد و بايد اين زمان را در اختيار کادر فني جديد قرار داد تا سيستم مورد نظر خود را به تيم بياورد.درخشان دربارهي اشتباهات شهاب گردان در اين بازي گفت: گردان دروازهبان خوبي است اميدوارم تا آغاز ليگ او را از نظر روحي ـ رواني آماده مسابقات کنند.عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس درباره انتخاب سرپرست اين تيم در فصل جديد هم گفت: اميدوارم باشگاه، از اسکلتِ پرسپوليس فردي را براي اين سمت انتخاب کند. هرچه باشد ما افرادي که خاک اين تيم را خوردهاند زياد داريم و بهتر است که از همين پيشکسوتان براي سرپرستي استفاده شود.