کانون هواداران پرسپولیس : حميد درخشان كه براي تماشاي ديدار تيمهاي پرسپوليس و آلومنيوم هرمزگان در ورزشگاه درفشيفر حاضر بود، دربارهي شكست پرسپوليس در اين بازي گفت: بازيكنان هنوز زير فشار تمرينهاي سنگين پيش از فصل هستند و طبيعي است كه بايد بدنها كم كم باز شود. اين موضوع زمان زيادي ميبرد تا بازيكنان به آمادگي كامل برسند.

وي ادامه داد: سرعت بازي هم امروز خيلي پايين بود و اين دليلي ندارد جز سنگين بودن بدنها؛ با اين حال پرسپوليس امسال بازيكنان خوبي دارد و بايد اين زمان را در اختيار كادر فني جديد قرار داد تا سيستم مورد نظر خود را به تيم بياورد.درخشان دربارهي اشتباهات شهاب گردان در اين بازي گفت: گردان دروازهبان خوبي است اميدوارم تا آغاز ليگ او را از نظر روحي ـ رواني آماده مسابقات كنند.

عضو كميته فني باشگاه پرسپوليس درباره انتخاب سرپرست اين تيم در فصل جديد هم گفت: اميدوارم باشگاه، از اسكلتِ پرسپوليس فردي را براي اين سمت انتخاب كند. هرچه باشد ما افرادي كه خاك اين تيم را خوردهاند زياد داريم و بهتر است كه از همين پيشكسوتان براي سرپرستي استفاده شود.