بازيکن تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: انگيزه زيادي براي نشان دادن توانايي هاي خود به کادرفني جديد دارد.

جوادکاظميان گفت: تمام تلاش خود رابراي موفقيت پرسپوليس خواهم کرد و انگيزه زيادي براي نشان دادن توانايي هاي خود به کادرفني جديد دارم.

وي ادامه داد: نبايد به شکست در ديدار دوستانه مقابل آلومينيوم هرمزگان زياد توجه کرد، زيرا بازي دوستانه براي مشخص شدن نقاط ضعف و قوت تيم است و اين شکست اهميت زيادي ندارد.

بازيکن تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: تيم ما در ديدار مقابل آلومينيوم بسيار بهتر از بازي دوستانه گذشته عمل کرد و فکر مي کنم به تدريج تيم وضعيت بهتري پيدا مي کند.

وي در خصوص سرمربي جديد پرسپوليس، تصريح کرد: ژوزه مربي بسيار خوب و با دانشي است که مي تواند در طول فصل پرسپوليس را به جايگاه واقعي خود برساند.

وي در خصوص اينکه آيا ژوزه مربي بداخلاقي است، اظهار داشت: او تنها براي بهتر شدن پرسپوليس تلاش مي کند و من با مربيان بسيار بداخلاقي کار کرده ام که نبايد او را بداخلاق بدانيم.