تيم ملي فوتبال ايران از 18 تا 25 مرداد اردوي تداركاتي را در اروپا برگزار ميكند.

خسرو واليزاده با اعلام اين خبر به خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طبق برنامهريزيهاي انجام شده كارلوس كيروش به احتمال فراوان 31تير پس از هفته اول مسابقات ليگ برتر به تهران ميآيد. طبيعتا چون پس از بازي با قطر جلسه خاصي را با علي كفاشيان رييس فدراسيون برگزار نكرد و تاكنون به صورت تلفني با هم در ارتباط بودند، وقتي به تهران بيايد جلساتي را درباره برنامههاي تيم ملي با كفاشيان خواهد داشت.

وي افزود: همچنين طبق برنامه تيم ملي اردوي تداركاتي را از 18 تا 25 مردادماه در اروپا برگزار ميكند. اين زمان مابين هفته چهارم و پنجم ليگ است و فدراسيون در تلاش است تا براي 25 مرداد كه يكي از زمانهاي فيفادي است ديدار تداركاتي را با نظر كيروش براي مليپوشان ترتيب دهد. هنوز محل قطعي اين اردو مشخص نيست و در آينده اعلام خواهد شد.

مدير رسانهاي تيم ملي در ادامه گفت: پس از اردوي فوق، دومين برنامه تمريني تيم ملي از دو هفته مانده به بازي با لبنان در 21 شهريور آغاز ميشود كه ما يك هفته قبل از آن مسابقه هم در تهران ديدار تداركاتي را با سوريه خواهيم داشت.