جیم دینگلیان یکی از هنرمندان نادری است که کار هنری خود را در زمینه ای محدود و پیچیده خلق می کند. او از شمع های دود را برای کشیدن طرح های بی نظیر داخل بطری های خالی استفاده می نماید.

جیم دینگلیان درباره ی هنرش می گوید: «برای خلق این نقاشی های کوچک از منظره های مناطق حومه ی شهر استفاده می کنم. این مناظر در حین پیش پا افتادگی و معمولی بودن، راز آلود و حتی کمی ترسناک هستند


این بطری ها به نحوی گویای زندگی مردم حومه شهر هستند. می توان آنها را کنار جاده یا نزدیک زمین های پارکینگ پیدا کرد، بطری های خالی لیکور که می توان مفاهیم زندگی، لذت جویی و حتی مرگ را در آنها یافت. به عنوان سوژه های هنری آنها ساعت های شنی هستند که خاطرات تار و از یادرفته را متجلی می سازند»


اینکه او چطور چنین جزئیات ظریفی را داخل بطری خلق می کند به صورت یک راز مانده است اما گمان می رود از ابزارهای ظریفی استفاده می کند و شیشه را از داخل خراش می اندازد پس از آن با استفاده از دود، سایه روشن ایجاد می کند. با این حال در اینکه مهارت و توانایی دست او در خلق این طرح ها در بطری های باریک محسون کننده است، شکی نیست.