!مارادونا :خبر اخراجم از الوصل توطئه پله استفوتبال جهان - باشگاه الوصل دیگو مارادونا مربی آرژانتینی اش را پس از تنها یک فصل اخراج کرد.

به گزارش خبرآنلاین ،این خبر برای کسانی که اندک آشنایی با فوتبال امارات و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند چندان عجیب نبود ولی خود مارادونا تا زمانی که خبر در سایت رسمی باشگاه درج شود آن را توطئه رسانه ای از سوی بزرگترین دشمنش می دانست.
اوکه قراردادی دو ساله با الوصل داشت به خبرنگاران گفت :«باز هم سروکله این پله پیدا شد. وقتی که به من گفتند اخراج شدم فهمیدم کار اوست و می خواهد سر مرا کلاه بگذارد. کدام مربی بخاطر هشتم شدن در لیگ اخراج می شود؟ اما او باید بداند این کارها اصلا فایده ندارد و بونو فوتبال این قدر باهوش هست که گول این حرکات را نخورد. پله باید دست از این کارهایش بردارد . او سالها تلاش کرد تا مرا قانع کند 30 میلیون یورو به دولت ایتالیا بابت مالیات بدهکار هستم و مدارک تقلبی به رسانه ها داده بود. این بازیها کارساز نیست و من به دام او نمی افتم.»
شاید مارادونا همچنان بخاطر رقابت باپله درتوهم تئوری توطئه باشد اما واقعیت اینجاست که در فوتبال امارات حتی نایب قهرمانی هم تضمینی برای ماندگاری مربی نیست وکار مربیان اصلا تضمین شده نیست.