کمر کشتی یونانی شکست و مسئولان هیچ‎ پاسخی در برابر این اتفاق ندارند و حتی ارزش خاصی هم برای این کشتی قایل نیستند که خود را پاسخگو بدانند.
این در حالی است که اگر وضعیت کشتی یونانی به همین صورت ادامه پیدا کند، بیش از چندماهی دوام نیاورده و ساحل کیش باید غزل خداحافظی با یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه آزاد را برای همیشه بخواند.

کشتی یونانی از سال ۱۳۴۵ بخشی از تاریخ و هویت کیش شده است و اکنون هرگاه کیش در سرویسهای جستجوگری همچون گوگل سرچ میشود، بیش از تمام آن بسترهای گردشگری که با میلیاردها تومان هزینه ایجاد شده، کشتی یونانی و غروب خلیج فارس ظاهر میشود.براساس برخی از بررسیهای غیررسمی مشخص شده که ۹۰ درصد گردشگران داخلی و خارجی که به کیش میروند، با کشتی یونانی عکس یادگاری دارند و نخستین تصاویری که از کیش در ذهن افراد ترسیم میشود، نه هتلها، پاساژهای و نه مراکز تفریحی که کشتی یونانی است، با خورشیدی که در پشت آن غروب میکند.

افسانهها و روایتهای بسیاری از این کشتی در کیش شکل گرفته و در میان ادبیات شفاهی مردم راه پیدا کردهاست. گاهی گفته میشود که این کشتی به دلیل مهآلود بودن هوا و نبود فانوس دریایی در سواحل جزیره با ساحل ماسهای برخورد کرده است.

بومیان جزیره میگویند که یونانیها هنگام ترک جزیره کشتی را به آتش کشیدهاند؛ با توجه به این که هیچ عنصر غیر فولادی در بدنه و عرشه کشتی باقی نماندهاست، گمان نمیرود این اظهارات نادرست بوده باشد.