ستاره برزیلی تیم پورتو پرتغال دریافت پیشنهاد از تیمهایی همچون پاریسنژرمن، چلسی و تاتنهام انگلیس را تکذیب کرد.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از دوفولها، در چند هفته گذشته اخبار زیادی در مورد علاقه تیمهای چلسی و تاتنهام انگلیس نسبت به جیوانیلدو وییرا دوسوسا معروف به «هالک» ستاره 25 ساله پورتو انتشار یافت. حتی برخی از رسانههای اروپایی عنوان کردند نمایندگان قهرمان اروپا با مدیر برنامههای وی گفتوگوهایی را انجام دادهاند. برخی از مطبوعات فرانسه نیز در چند روز گذشته عنوان کردند وی در فهرست خرید تیم متمول پاریسنژرمن است. اما وی این گونه اخبار را نادرست تلقی کرده است.
هالک اظهار داشت: هیچ پیشنهادی از طرف چلسی، تاتنهام ، پاریسنژرمن یا هر تیم دیگری به من نشده است. با پورتو قرارداد دارم و علاقمندم آن را به انجام برسانم. ضمن آنکه هدفم تمرکز بیشتر روی بازی در تیم ملی برزیل است.
وی ادامه داد: آنچه مطبوعات در مورد انتقالم مینویسند، صحیح نیست. من و مدیر برنامهام با هیچ نماینده و مقامی مذاکره نکردهایم. هر کسی که با من از نزدیک آشنا است، به خوبی میداند فکر و حواسم را معطوف این گونه موضوعهای بیثمر نمیکنم.
هالک که از سال 2009 تاکنون 13 بازی برای تیم کشورش انجام داده، از 4 فصل قبل عضو راهراهپوشان پرتغالی است.