سرمربي تيم فوتبال فجر شهيد سپاسي انتقاداتي را به بدقولي مسئولان استان فارس، مطرح كرد و همچنين از مدير عامل پرسپوليس كمك خواست!

محمود ياوري در گفتوگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه هنوز قولهاي داده شده عمل نشده است، بيان كرد: با چنين وضعيتي كه فجر دارد، بلايي كه سر تيمهاي سقوط كرده فصل قبل آمد، سر ما نيز ميآيد. آقاياني كه قول حمايت ميدهند، حرفهايشان را فراموش نكنند. آنها الان بايد داخل گود شوند.سرمربي تيم فوتبال فجر شهيد سپاسي افزود: آنها بايد بدانند كه كمك به باشگاه، تنها كمك به تيم فجر نيست و آنها تعداد زيادي جوان را از كشيده شدن به راه خلاف نجات ميدهند. مسئولان اگر امروز كمك نكنند، عامل رشد فساد و بزهكاري در جامعه خواهند شد و من الان بايد هشدار بدهم و بگويم كه آقاي استاندارد پاي قول و قرارت بمان.ياوري در ادامه با اشاره به اين كه در صورت ناكامي تيم بار ديگر مردم شيراز از دستمان دليگر ميشوند، اظهار كرد: آقاي جعفري مدير عامل باشگاه، شب گذشته به من گفت كه كاري از دستش بر نميآيد. اين نااميدي اگر به بازيكنان هم انتقال يابد، بايد فاتحه تيم را بخوانيم.ياوري همچنين از مدير عامل باشگاه پرسپوليس درخواست كمك كرد و افزود: رويانيان كه 30 ميليارد براي پرسپوليس خرج ميكند، يك ميليارد از اين پولها را هم به ما بدهد. ما هم اين لطفشان را جبران خواهيم كرد و در عوض برابر پرسپوليس بازي تماشاگر پسندي را ارائه ميكنيم!