شهری - آلودگی و گرمای تهران سبب شد که احتمال تعطیلی فردا داده شود اما معاون عمرانی استانداری در گفت وگو با خبرآنلاین اعلام کرد که میزان آلودگی هوای تهران فعلا در شرایط اضطرار قرار دارد و امکان تعطیلی وجود ندارد.

با اینحال کارشناسان هشدار دادند که کودکان ،کهنسالان و بیماران قلبی ،تنفسی در این وضعیت تنها در صورت نیاز در سطح شهر تردد کنند و برای کاهش عوارض آلودگی از کولر های آبی استفاده شود . همچنین در حال حاضر دمای شهر تهران 40 درجه است و مطابق قانون در صورتی که دمای هوای تهران به 50 درجه برسد در این باره تصمیم گیری می شود .