احمد ناجي در تمرين پرسپوليس حضور يافت

مربي دروازهبانهاي پرسپوليس در تمرين اين تيم شرکت کرد.

احمد ناجي که سابقه همکاري با مانوئل ژوزه در مصر را دارد، به عنوان مربي دروازهبانهاي پرسپوليس در تمرين امروز حضور يافت و کار خود را در اين تيم آغاز کرد.