كانون هواداران پرسپوليس : سرپرست سازمان ليگ برتر فوتبال بار ديگر به باشگاههاي بدهكار هشدار داد كه در صورت تسويه نكردن بدهيهايشان با كسر امتياز مواجه ميشوند.غلامرضا بهروان در حاشيه مراسم افتتاحيه كلاس توجيهي داوران ليگ برتر فوتبال درباره مداركي كه باشگاهها بايد براي ارسال به AFC به سازمان ليگ تحويل دادند، گفت: مداركي كه تحويل ما شد نواقصي داشت كه تا حدود بسيار زيادي برطرف شد، ولي نميتوانم بگويم كه 100 درصد كامل بوده است.به هر حال ما تا جايي كه به امتيازاتمان خدشه وارد نشود، مدارك را كامل كرديم و در موعد مقرر به AFC فرستاديم، مهلت ما براي ارسال اين مدارك تا 23 تير ماه بود و در واقع 23 تير زماني بود كه AFC بايد مدارك را تحويل مي گرفت، اما تاريخ را زودتر اعلام كرديم تا باشگاهها مدارك را زودتر ارسال كنند و در مجموع اميدوارم كه امسال امتيازات ما نسبت به سال گذشته بيشتر شود. اما در بحث مدارك لازم براي صدور مجوز حرفهاي، باشگاهها بايد اقدامات اساسي انجام دهند.وي در ادامه درباره تصميم سازمان ليگ براي جريمه باشگاههاي بدهكار، گفت: در جلسهاي كه روز گذشته در حضور آقايان كاظمي ، حسن زاده و نبي برگزار كرديم، تمام موارد بررسي شد و قرار شد به كليه تيمهاي بدهكار در ليگ برتر، دسته يك و پايينتر فرصت داده شود تا بدهيهاي خود را بپردازند. اگر آنها در موعد مقرر اين كار را انجام دهند كه هيچ وگرنه در مرحله اول با كسر امتياز مواجه ميشوند و اين مساله برايشان گران تمام خواهد شد.