شرکت ماکرو سافت برنامه تلسکوپ جهانی خود را راه انداخت این برنامه یک برنامه اینتر نتی رایگان است که به کاربران امکان جاهای مختلف کیهان را ببینند تلسکوپ جهانی تصاویر بدست امده از تلسکوپ هابل و مرکز رصد پرتو ایکس چاندرا و بررسی دیجیتال اسمانی سلون را به هم پیوند میدهد کاربران میتوانند به دلخواه خود در کهکشان گردش کنند و یا گردشهای هدایت شده در مسیری که ستاره شناسان ترتیب داده اند انجام دهند این سایت به کاربران امکان میدهد از میان تلسکوپ های موجود دست به انتخاب بزنند و میان طول موج های مختلف نور جابجا شوند

تلسکوپ جهانی را از اینجا ببینید
www.worldwidetelescope.org