نام بازیکن دوپینگی فوتبال ایران افشا شد.
به گزارش گل و به نقل از روزنامه پیروزی ، این بازیکن ع. ح ، عضو یک تیم شهرستانی است که به استفاده از مواد غیرمجاز متهم است.
البته خبر خوب این است که با توجه به موادی کهدر نمونه او یافت شده احتمال تبرئه وی وجود دارد چرا که این مواد ممنوعه جزو نیوزاهای قوی نیستند .
ع . ح دیروز در جلسه ای با حضور مسئولان حاضر شد تا به این رای اعتراض کند. اگر شواهد وی منطقی باشند کمیته تجدید نظر رای بدوی را باطل می کند . در غیر این صورت نام بازیکن تا 4 روز آینده اعلام خواهد شد.
این بازیکن با وجود آمادگی این هفته در لیست 18 نفره تیمش قرار نداشت.