مهدی مهدوی کیا در 16 سالگی به عضویت پرسپولیس درامد و جوان ترین بازیکن تاریخ پرسپولیس شد . اوتا سال 1377در پرسپولیس بازی کرد وبعد به بوخوم پیوستو بعد از یک سال به هامبورگ پیوست. مهدی ان قدر خوش درخشید که به او لقب موشک ایرانی را دادند.وپس از 9 سال بازی در هامبورگ به آینتراخت فرانکفورت پیوست وبعد به استیل آذین رفت وبعد به داماش رفت وبعد به پرسپولیس بازگشت