مرجع خبری پرسپولیس : شهردار تهران از واگذاری ۲ قطعه زمین در منطقه ۱۹ و ۱۵ به باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد و گفت: ما حمایتهای خوبی از باشگاههای تهرانی خوهیم کرد.


محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در حاشیه افتتاح خانه کشتی پهلوان منصور برزگر در منطقه یک اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری این توفیق را دارد که از یکی از چهرههای خدوم و برجسته و همچنین پهلوان کشور در حضور خودش تقدیر کند.




وی تصریح کرد: قدردانی و تجلیل از بزرگان در هر عرصهای شرط عقل و جوانمردی است و امروزه در جامعه افراد پیشکسوت و پهلوان الگوی خوبی خواهند بود.



قالیباف ادامه داد: کشتی در فرهنگ ایران ریشه قدیمی دارد که بزرگان این رشته را ما به عنوان پهلوان میشناسیم نه به قهرمان.وی در ادامه تأکید کرد: شهرداری در کنار فعالیتهای عمرانی و ایجاد فضای سبز توجه ویژهای به سلامت روحی شهروندان دارد و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده است.


قالیباف تأکید کرد: شهرداری تهران یک سازمان خدماتی نیست بلکه یک نهاد اجتماعی محسوب میشود و شهروندان از بعد جسمی روحی و روانی باید در سلامت کامل به سر ببرند.


شهردار تهران افزود: در کنار ایجاد تونل، بزرگراه باید توجه ویژهای نیز به مسائل روحی و روانی شهروندان داشته باشیم و اگر این موضوع رعایت نشود به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.



وی اضافه کرد: توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دغدغههای مدیریت شهری محسوب میشود به طوری که بعد از دین و مذهب که فراگیری زیادی دارند موضوع ورزش نیز از جمله موضوعات فراگیر است.


قالیباف افزود: در حال حاضر و با توجه به فشارهای اقتصادی ورزش در سبد خانواده وجود ندارد و ما بنا داریم ورزش را نه به رایگان بلکه به صورت ارزان برای همه اقشار جامعه و به خصوص قشر محروم فراهم کنیم.


وی از راهاندازی سالنهای ورزشی به خصوص در حوزه کشتی و رشتههای پهلوانی در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: بیش از 30 سالن ورزشی در این زمینه راهاندازی شده است به طوری که بخشی از سالنهای ورزشی 10 الی 15 سال درب آنها بسته بود.



شهردار تهران با اشاره به اینکه توجه به ورزش و سلامت جسمانی میتوان در حوزه پیشگیری از آسیبها مفید باشد گفت: شهرداری توجه ویژهای به سالنهای کشتی و همچنین رشته پهلوانی دارد.
قالیباف تأکید کرد: درحال حاضر میتوان دهها نقطه از شهر را نام ببریم که در چند سال پیش مرکز تولید ناامنی و فساد بوده است اما در حال حاضر به مرحله تربیت، ورزش و سلامت جسمی و روحی فرزندان تبدیل شدهاند.وی اظهار داشت: در حال حاضر ورزش و اقتصاد با یکدیگر گره خورده است و بسیاری از پیشرفت کشورها در حوزه اقتصادی در زمینه ورزش صورت میگیرد.در ادامه این مراسم محمد آقامیر، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با تقدیر از شهردار و اعضای ورزشی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: امروزه ورزش در تهران جلوه دیگری پیدا کرده است و تا الان 20 خانه کشتی در تهران دایر شده است.وی تأکید کرد: به زودی دو خانه کشتی در منطقه جنوب تهران راهاندازی میشود ضمن اینکه جشنوارههای تفریحات ورزشی در شهر تهران نیز در حال بررسی است.در پایان این مراسم محمدباقر قالیباف شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر تهران از منصور برزگر تجلیل کردند.