دروازهبان جدید تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از خیلی وقت پیش آرزویم این بود که در بزرگترین تیم ایران بازی کنم. امیر عابدزاده پس از عقد قرارداد سه ساله با پرسپولیس گفت: امروز روز خوبی در زندگی فوتبالی من بود. در جلسهای با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شرکت کردم و به او گفتم دلم میخواهد به خانه خودم برگردم.
این دروازهبان افزود: رویانیان نیز با حسن نیت صحبتهای من را گوش کرد و خوشبختانه روی من نظر مثبتی داشت. اگر هر جای دنیا میرفتم آرزو و هدفم این بود که در بهترین و بزرگترین تیم ایران یعنی پرسپولیس بازی و پیشرفت کنم. خدا را شکر میکنم که امروز این اتفاق افتاد. قطعا پدرم از شانسی که به من داده شده بسیار خوشحال است.عابدزاده خاطرنشان کرد: به پرسپولیس آمدم تا انشاءالله جایگاه پدرم را پس بگیرم. احمد رضا عابدزاده همیشه افتخار میکند که در پرسپولیس بوده و با شادیهای این تیم خوشحال و با اتفاقات ناخوشایند این تیم ناراحت شده و امروز که من را در پرسپولیس میبیند بسیار خوشحال است.وی عنوان کرد: از حسن نیت رویانیان و نگاه او به جوانان و از لطف بزرگی که به من کرد تشکر میکنم. حالا وظیفهام سنگین است و انشاءالله بتوانم با تلاش و کوشش نظر ژوزه را جلب کنم.