اساسنامه شركت های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس، در جلسه اخیر هیئت عالی واگذاری اصلاح شد تا فاز اجرایی خصوصی سازی سرخابی پایتخت آغاز شود. اصلاح اساسنامه شركت های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس تهران در جلسه روز شنبه هیئت عالی واگذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا فرایند عملیاتی خصوصی سازی این دو باشگاه ورزشی آغاز شود.
سازمان خصوصی سازی هفته گذشته در جدیدترین فهرست شركت های قابل واگذاری در سال 91 نام سرخابی های پایتخت را برای هفتمین سال متوالی در این فهرست قرار داده بود.در فهرست جدید سازمان خصوصی سازی، نام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بر خلاف سال های قبل از گروه اول به دوم واگذاری ها منتقل شده است تا 20 درصد سهام این دو باشگاه همچنان در مالكیت دولت باقی بماند.بر اساس مصوبه مهرماه سال 90 هیئت وزیران، 80 درصد سهام دو باشگاه سرخابی پایتخت تا پایان سال 93 به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار خواهد شد كه اصلاح اساسنامه این دو باشگاه، نخستین اقدام عملی در خصوصی سازی این دو باشگاه است.