مرجع خبری پرسپولیس : قرار است آناليزور مانوئل و ديگر دستياران او گزارشي از وضعيت بازيكنان را در اختيار ژوزه قرار دهند.


به گزارش مرجع خبری پرسپولیس؛ گفته ميشود گزارش قراردادهايي كه باشگاه پرسپوليس به فدراسيون فوتبال ارسال كرده است مشكلي ندارد و مورد تاييد قرار گرفته است.


ظاهرا تا پايان هفته 50 درصد مطالبات مانوئل و دستيارانش پرداخت خواهد شد
.


30 درصد ديگر از پول قرارداد او هم در نيم فصل پرداخت ميشود.امروز يا فردا بالاخره قرارداد مانوئل و دستيارانش ثبت خواهد شد. اين را مدير برنامههاي مانوئل ميگويد و معتقد است يكسري ريزهكاريها در تنظيم قرارداد باعث اين تاخير شده است.ITC روبرتو سوسا هافبك برزيلي پرسپوليس رسيد و اين بازيكن ميتواند مقابل نفت آبادان بازي كند.