مرجع خبری پرسپولیس : پرسپوليس روز سختي را در استارت ليگ دوازدهم خواهد داشت.


بازي در آبادان هميشه حواشي خاص خود را داشته است. حضور هواداران تهراني روي سكوهاي ورزشگاه آبادان در سالهاي گذشته و ايجاد درگيري با هواداران نفت باعث شده تا باشگاه پرسپوليس امسال راهكار ديگري را در پيش بگيرد.
رييس كانون هواداران باشگاه پرسپوليس در اين خصوص ميگويد: «امسال ما هيچ هواداري را از تهران به شهرهايي كه پرسپوليس در آن بازي دارد منتقل نخواهيم كرد. چرا كه معتقديم اين كار توهين به هواداران پرشوري است كه در شهرستان خود آماده پذيرايي از تيم محبوب خود هستند. همچنين اين حركت توهين به پرسپوليس تلقي ميشود چون تيمي با هواداران ميليوني نيازي به جابجايي هوادار نخواهد داشت.»حسين فريدوني ادامه ميدهد: «هدف ما اين است تا با هماهنگيهايي كه با نمايندگيهاي باشگاه پرسپوليس در شهرهاي مختلف انجام ميشود، هواداران پرسپوليس بهراحتي بتوانند با استفاده از سهميه خود در ورزشگاههاي ميزبان به تشويق تيم خود بپردازند. ما در حال حاضر در 10 شهري كه پرسپوليس در ليگ دوازدهم در آن بازي دارد، نمايندگي داريم و آمادگي اعطاي نمايندگي به ساير شهرها را نيز داريم. اين نمايندگيها در آيندهاي نزديك به فروشگاههاي مجاز پرسپوليس تبديل خواهند شد و هواداران با مراجعه به اين مراكز ميتوانند به شكل مستقيم با باشگاه در ارتباط باشند.»