مرجع خبری پرسپولیس : شمارش معكوس براي آغاز ليگ دوازدهم شروع شده و مربيان در شبهاي پنجشنبه و جمعه همين هفته از تيمهايشان رونمايي ميكنند.

قطعا و ابتدا به ساكن مربيان به تفكرات يكديگر آشنا نيستند و 30-20 دقيقه اول بازي را براي ارزيابي حريف خود صرف ميكنند چرا كه از همديگر شناخت كافي ندارند و همه اطلاعاتشان مربوط به بازيهاي تداركاتي است.


اينكه تيمها با چه سيستم و روشي بازي خواهند كرد باز هم مشخص نيست. پرسپوليس در بازيهايي كه مقابل صبا، آلومينيوم هرمزگان و فولاد برگزار كرد چهرهاي از آنچه مقابل نفت آبادان را به نمايش خواهد گذاشت در معرض ديد هواداران و شايد هم آناليزورهاي آباداني قرار داد.مانوئل ژوزه در اين سه بازي هيچ وقت از دو مهاجم در خط حمله استفاده نكرد اما اين دليل نميشود كه او در آبادان هم همينطور عمل كند و در واقع همين جا اين سوال پيش ميآيد كه پرسپوليس در هفته اول با چه تركيبي به ميدان ميرود؟ اما آنچه قطعي به نظر ميرسد حضور ثابت شهاب گردان درون دروازه، محسن بنگر، سيد جلال حسيني، حسين ماهيني و اميرحسين فشنگچي در خط دفاعي است و مهرداد پولادي در پست هافبك دفاعي و كريم انصاريفرد در نوك خط حمله اما اگر ژوزه بخواهد 2-4-4 بازي كند آن وقت پست پولادي تغيير كرده و به هافبك چپ ميرود تا سوسا و نوري در وسط و علي كريمي در سمت راست قرار گيرد و قاضي زوج انصاريفرد شود.اما در سيستم 3-3-4، تركيب خط دفاع و هافبك دفاعي (پولادي) تغيير نميكند و كريمي و نوري جلوتر از پولادي، انصاريفرد در نوك خط حمله و قاضي و غلامرضا رضايي در سمت چپ و راست او بازي ميكنند.اگر ژوزه بخواهد در آبادان با دو هافبك دفاعي به ميدان برود، پولادي و سوسا در اين پست قرار ميگيرند و سه بازيكن پشت سر انصاريفرد در سيستم 1-3-2-4 قاضي، نوري و علي كريمي خواهند بود.البته بعيد هم نيست كه مرد پرتغالي پرسپوليس با سيستم 1-4-1-4 تيمش را به زمين بفرستد، در آنصورت باز هم تركيب خط دفاعي، هافبك دفاعي و مهاجم نوك تغيير نميكند و 4 بازيكن پشت سر انصاريفرد، نوري و كريمي در وسط، قاضي سمت چپ و غلامرضا رضايي سمت راست خواهد بود.اينها همه احتمالاتي است كه ميتوان در نظر گرفت. شايد ژوزه در تركيب 11 نفرهاش به بازيكناني مثل مهدويكيا، كاظميان، اسماعيلزاده، نوروزي، ايمون زايد، آقازماني، نورمحمدي و علي عسگري بازي دهد.