به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رویانیان در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیرامون روند توافقها با مانوئل ژوزه گفت: هیچ مشکلی بین باشگاه و سرمربی وجود ندارد. عقد یک قرارداد حرفه ای و همه جانبه نیاز به بررسی های کامل داشت که این امر از سوی دو طرف صورت گرفته است.وی در ارتباط با این مسئله که گفته شده مانوئل ژوزه اختیارات و امتیازات ویژهای خواسته است، تصریح کرد: اتفاقا مانوئل ژوزه نقطه نظرات مثبت و منطقی داشت که مورد توجه باشگاه قرار گرفت. او هیچ خواسته و اختیاراتی را فراتر از آنچه مربیان ایرانی از باشگاههای خود تقاضا میکنند، از ما مطالبه نکرده است.مدیرعامل پرسپولیس خاطرنشان کرد: مانوئل آمادگی کامل دارد تا وظایف محوله را به بهترین شکل انجام بدهد و در حال حاضر هم با جدیت تمام برنامههای آماده سازی تیم را دنبال میکند و هیچ خللی در کارها وجود ندارد.رویانیان افزود: پرسپولیس یک تیم بزرگ است و از این رو لازم بود در جریان انعقاد قرارداد تمام جوانب امر سنجیده شود و این امر باعث شد تا روند مذاکرات کمی طولانی شود، اما مشکلی در این مورد وجود ندارد و تا یکی، دو روز آینده قرارداد وی ثبت می شود.