مرجع خبري پرسپوليس : قرارداد همکاری کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس در هیات فوتبال استان تهران ثبت شد.

کادر پزشکی همراه پرسپولیس که از سوی کمیته پزشکی مشخص شده اند، امروز (دوشنبه) قرارداد خود را در هیات فوتبال استان تهران ثبت کردند.دکتر وجیه ا... چشمه سری (پزشک) و میثم علیپور (فیزیوتراپ) امروز قرارداد یکساله خود را به ثبت رساندند.مرتضی محسنی، بهروز یوسفی، مسعود جنتی و هادی نجات پور هم چهار ماساژوری هستند که با این کادر همکاری دارند و طبق قوانین نیازی به ثبت قرارداد رسمی در هیات فوتبال نخواهند داشت.


گفتنی است؛ تیم پزشکی پرسپولیس زیر نظر کمیته پزشکی باشگاه به ریاست دکتر فرهاد فرید فعالیت می کند. ضمن اینکه رئیس کمیته پزشکی و همکاران او در این کمیته از جمله دکتر امینی خود شخصا برای مسائل پزشکی تیم نظارت دارند و در تمرینات حضور پیدا می کنند.