داود فنایی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره اتفاقات حاشیهای بازی تدارکاتی تیم ملی جوانان با سپاهان اظهار داشت: واقعاً نمیدانم چه بگویم. در پایان بازی فهمیدیم که داور این مسابقه یکی از لیدرهای سپاهان بوده است. شنبه با تیم ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر بازی کردیم و آنها چون میزبان بودند از هیئت فوتبال درخواست داور کردند و به این بازی دوستانه رسمیت بخشیدند اما متأسفانه دیروز این اتفاق نیفتاد و از همان بدو ورودمان به ورزشگاه برایمان مشکل ایجاد کردند.فنایی درباره اینکه گفته میشود وی ابتدا به هواداران سپاهان فحاشی کرده گفت: خوروش سرپرست تیم سپاهان درست زمانی که هواداران این تیم در حال فحاشی به من بودند کنارم ایستاده بود. دویست نفر به ما بی احترامی میکردند و حتی خود خوروش گفت چیزی به آنها نگو. خود ما هم از دست آنها عاصی هستیم. ما چون 4 گل زده بودیم این فحاشیها را انجام دادند.فنایی تصریح کرد: من مربی تیم ملی هستم نه بازیکن پرسپولیس که اینطور فحاشی کردهاند. البته در دوران بازیگریام از این چیزها زیاد دیدهام. روز گذشته نگران بچههایی بودهام که تا به حال این شرایط را ندیده بودهاند. چرا باید اتفاقی رخ دهد که نویدکیا مجبور شود تا زمان رفتن اتوبوس ما از ورزشگاه آنجا بماند تا مسئلهای پیش نیاید.
وی افزود: ما تیم ملی بودیم و یک تیم بی ادعا به سپاهان 4 گل زد. اگر هواداران سپاهان این تیم را تشویق میکردند چه اتفاقی رخ میداد؟ داور در این مسابقه 12 کارت به بازیکنان ما نشان داد. معلوم است که سرمربی تیم باید از این بازیکنان حمایت کند ما ده بازی رسمی انجام دادهایم و فقط سه کارت زرد گرفتهایم. سپاهانیها فکر کردهاند با تیم محلی بازی دارند. اول بازی سرمربی ما را تشویق کردند و آخر بازی به او فحش دادند.
فنایی با انتقاد از میزبانی سپاهان تصریح کرد: آنها یک لیوان آب هم دست بازیکنان ما ندادند. این چه میزبانی است؟ البته ما تمام تمرکز خود را روی آمادگی تیم خودمان میگذاریم ولی امیدوارم از این پس هر تیمی به اصفهان میرود به مشکل نخورد. ما با تیم ذوب آهن هم بازی کردیم اما هیچ مشکلی پیش نیامد.
وی تصریح کرد: بازیکنان میلیاردی سپاهان حتی یک دست هم روی سر تیم ملی نکشیدند. خلعتبری یک و نیم میلیارد تومان از سپاهان پول گرفته اما کل بازیکنان تیم ملی جوانان از باشگاههای خود 100میلیون تومان هم نگرفتهاند. برخوردهایی که روز گذشته شد در شأن تیم ملی نبود و البته قطعاً مسئولان فدراسیون خود این موضوع را پیگیری میکنند.
مربی دروازهبانهای تیم ملی جوانان در پایان خاطرنشان کرد: این مسأله در اصفهان اپیدمی است و قبلاً هم چنین اتفاقاتی افتاده است. ما میخواستیم با این بازی دوستانه نقاط ضعف خود را بشناسیم و اگر ده گل هم میخوردیم ناراحت نمیشدیم.