کاپيتان اسبق تيم ملي وتيم فوتبال پرسپوليس گفت: مگر تيم فوتبال پرسپوليس پيشکسوت نداردکه آقايان مدير، دوستان غيرفوتبالي خود را سرپرست آن مي کنند.

محمد پنجعلي روز سه شنبه به ايرنا افزود: باشگاه پرسپوليس پيشکسوتان بسيار زيادي دارد که هر کدام از آنها مي توانند، در بخش هاي مختلف کمک حال اين تيم بوده و بدون چشم داشتي کار کنند.

روز گذشته سعيد شيريني به عنوان سرپرست تيم پرسپوليس قرارداد امضا کرد.

وي ادامه داد: اين اصلا زيبا نيست که با اين تعداد پيشکسوت مسئولان به دنبال سرپرست غير فوتبالي رفتند.

کاپيتان اسبق تيم فوتبال پرسپوليس تصريح کرد: باحضور پيشکسوتان وزن نيمکت پرسپوليس بسيار بالاتر مي رفت و در روند فعاليت ها و کار تيمي آن موثر بودند. دوستان بدانند که افراد غريبه به درد اين فوتبال نمي خورند.

** مديران فوتبالي برخلاف غير فوتبالي ها دلسوز هستند

کاپيتان اسبق تيم ملي وتيم فوتبال پرسپوليس اظهار داشت: مديران غير فوتبالي تنها به فکر نتيجه هستند، زيرا مي خواهند به هر شکل ممکن صندلي هاي خود را حفظ کنند.

وي تاکيدکرد: اين مديران در طول سال هاي گذشته هميشه پس از جدايي لطمات مالي سنگيني را وارد کرده اند و تا سال ها بعد مديران جديد مجبور به پرداخت بدهي هاي آنها شده اند.

پنجعلي خاطرنشان کرد: اگر روزي باشگاه هاي ما خصوصي شوند مديران فعلي هيچ جايگاهي در تيم هاي خود نخواهند داشت.

** تاثيرگذاري پيشکسوتان بايد مشهود باشد

کاپيتان اسبق تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: اگر چه مرا به کميته فني و پيشکسوتان باشگاه دعوت نکردند، اما اميدوار بودم که حداقل به نظرات ديگر توجه مي کردند.

وي با انتقاد از شيوه انتخاب مربي تيم فوتبال پرسپوليس ادامه داد: در انتخاب سرمربي تيم همه با گزينه ايراني موافق بودند، اما دوستان در نهايت گزينه مد نظر خود را به اصطلاح با مشورت از پيشکسوتان انتخاب کردند.

پنجعلي خاطرنشان کرد: احساس کردم دوستان نمي خواهند در هيات مديره تاثيرگذار باشم و به همين سبب استعفا دادم. پيشکسوتان نبايد در جايي حضور يابند که تاثير نيستند وبه حرف آنان توجه نمي شود.

** حمايت از پيشکسوتان صوري است

کاپيتان اسبق تيم فوتبال پرسپوليس با انتقاد از شيوه حمايت از پيشکسوتان، در اين باشگاه گفت: تمام اين حمايت ها صوري است و هيچگاه در تصميم گيري هاي مهم نظرات آنان تاثير گذار نبوده است.

وي تاکيد کرد: اگر حرفي از پيشکسوت مي زنند، تنها براي جلب توجه و بدست آوردن حمايت هواداران است و در نهايت زماني که به هدف خود مي رسند،ما را فراموش مي کنند.

پنجعلي درادامه يادآورشد: بازي کردن بااسم پيشکسوت به هيچ عنوان زيبا نيست، زيرا ما سال هاي خوب عمر خود را در اين فوتبال گذاشته ايم و عاشقانه پرسپوليس را دوست داريم.

** فوتبال در ماه رمضان زيبا تر است

پنجعلي در خصوص اظهارات مديرعامل باشگاه پرسپوليس مبني بر عدم برگزاري مسابقات ليگ درماه مبارک رمضان گفت:فکرنمي کنم اين خواسته اهميت چنداني داشته باشد، زيرا در ماه رمضان هم مي توان ليگ را برگزار کرد.

وي ادامه داد:برگزاري مسابقات دراين ماه نه تنها لطمه اي وارد نمي کند، بلکه به زيباتر شدن اين مسابقات نيز با آن حال و هوا معنوي کمک مي کند.

کاپيتان اسبق تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: اي کاش دوستان حداقل در اين جا براي مطرح کردن اين حرف ازتجربيات کميته فني يا پيشکسوتان استفاده مي کردند.