نیلسون در فیفا 2012 با قدرت 76 در تیم ویکتوریا حضور دارد