در تازهترين ردهبندي جهاني تيمهاي فوتسال جايگاه 20 تيم اول نسبت به دوره گذشته تغييري نکرد.

تازهترين ردهبندي جهاني تيم هاي فوتسال اعلام شد که بر اين اساس جايگاه 20 تيم اول اين ردهبندي تغييري نکرد و اسپانيا همچنان به عنوان تيم برتر دنيا قرار دارد.

تيم ملي فوتسال ايران با 1550 امتياز در رده هفتم جهان و اول آسيا باقي ماند. ايران پس از ناکامي در جام ملتهاي آسيا در ردهبندي گذشته با يک پله سقوط همراه بودند و با توجه به اينکه تيم ملي ايران رقابتي در اين زمان انجام نداد در همان جايگاه هفتمي باقي ماند. ايران همچنان در رده اول آسيا قرار دارد و ژاپن و تايلند نيز به ترتيب رتبههاي دوم و سوم قاره کهن را به خود اختصاص دادهاند.

20 تيم برتر دنيا به شرح زير است:

1- اسپانيا 2004

2- برزيل 1930

3- ايتاليا 1762

4- روسيه 1696

5- پرتغال 1644

6- آرژانتين 1551

7- ايران 1550

8- اوکراين 1478

9- پاراگوئه 1433

10- ژاپن 1424

11- تايلند 1409

12- روماني 1383

13- صربستان 1364

14- کرواسي 1359

15- آذربايجان 1323

16- بلاروس 1310

17- چک 1302

18- اسلواکي 1279

19- ازبکستان 1270

20- کلمبيا 1268

5 تيم برتر آسيا نيز به شرح زير است:

1- ايران 1550

2- ژاپن 1424

3- تايلند 1409

4- ازبکستان 1270

5- استراليا 1157