4پرتغالي و يک اسپانيايي

با اعضاي کادر فني رئال آشنا شويد

مورينيو به تازگي لوئيس کمپوس را به اعضاي تيم فني رئال اضافه کرده است .

ژوزه مورينيو، مربي پرتغالي رئال ، لوئيس کمپوس را به عنوان استعدادياب و مامور کسب اطلاعات درمورد تيمهاي حريف و بازيکنان حريف استخدام کرده است.

بدين ترتيب کمپوس، چهارمين پرتغالي در کادر فني رئال خواهد بود. تيمي متشکل از ژوزه مانوئل فريه را د مورايس، روي فاريا و سيلوينيو لورو. تنها دستيار اسپانيايي مورينيو، آيتور کارانکا است.

کمپوس، خريد جديد کادر فني رئال مادريد، دوست شخصي مورينيوست.او در تيمهاي متعددي در پرتغال مربي گري کرده و سال گذشته دي وي دي «مربي گري براي بازي کردن » را تهيه و تنظيم کرد.

لوئيس کمپوس از هم اکنون کارش را در شهرک ورزشي والدبباس آغاز کرده است .اعضاي کادر فني رئال مادريد بدين ترتيب است:

ژوزه مانوئل فريه را د مورايس (ژوزه مورايس): او در اکتبر 2009 براي پر کردن حاي آندره ويلاس بواس در اينتر، به تيم مورينيو پيوست. باجدايي مورينيو از اينتر در ژوئن 2010، مورايس با اين مربي پرتغالي، به مادريد آمد.

روي فيليپه دا کنيا فاريا (روي فاريا) : شايد سرشناس ترين چهره در ميان اعضاي کادر فني مورينيو باشد. مربي بدنساز رئال مادريد با گذشت زمان، به يکي از افراد جدايي ناپذير کادر فني رئال مبدل شده است. مورينيو در کنار فاريا به موفقيتهاي فراواني دست يافته اند . سبک کاري او، سبکي متفاوت است

سيلوينيو د آلميدا لورو (سيلوينيو لورو): لورو يکي از سرشناس ترين دروازه بانان پرتغالي است که 23 سال در دسته اول رقابتهاي ليگ پرتغال حضور داشته و الان کاسياس و آدان را هدايت مي کند

آيتور کارانکا: تنها دستيار اسپانيايي ژوزه مورينيو. او در تمام تيمهايي که کار کرده، هميشه رابطه نزديک و صميمانه اي با يکي از بازيکنان سابق آن تيم که شناخت خوبي از تيم فعلي دارد به همکاري پرداخته. الان و در رئال، آيتور کارانکا اين نقش را برعهده دارند و تنها اسپانيايي کادر فني است. البته در تمام کنفرانس هاي خبري که مورينيو نمي تواند يا نمي خواهد در آنها شرکت کند کارانکا، به جاي او اين کار را انجام مي دهد و حتما به ياد داريد که ژوزه مورينيو در آخرين کنفرانس خبري اش در فصل گذشته که با حضور تمام اعضاي کادر فني درکنارش برگزار شد، روي ميز کوبيد و ترانه کارانکاي پرتغالي، کارانکاي پرتغالي را مي خواند.و ساير اعضاي کادر فني هم او را همراهي مي کردند.
منبع: ورزش 3