تيم فوتبال بارسلونا اسپانيا براي به خدمت گرفتن دو بازيکن پرتغالي اسپورتينگ ليسبون "اگوستينو کا" و "ادگارد لي" با اين تيم به توافق رسيد.

به گزارش فارس ،کا بازيکن 28 ساله متولد کشور گينه بيسائو است اما در تيم زير 19 سالههاي پرتغال به بازي پرداخته است.

اين بازيکن فعاليت حرفهاي خودش را با اويراس آغاز کرد اما در سال 2009 به آکادمي اسپورتينگ ليسبون پيوست.

ادگارد لي هم متولد سال 1994 است، او هم پيش از اين در اويراس حضور داشت و راهي اسپورتينگ شد. اين بازيکن در تيم زير 19 سالههاي پرتغال به بازي پرداخته است.

اين دو بازيکن قرار است در تيم B بارسلونا به ميدان بروند.