شرایط شرکت در مسابقات دختر شایسته آمریکا"Miss America" داشتن قد بلند و بلوند بودن،بوده اما این مسابقات که اطلاعیه آنها در مترو نصب می شده است به ...


در فاصله بین سالهای 1941 تا سال 1976 همه ایستگاههای مترو در نیویورک در زمانی خاص اطلاعیه ای مبنی بر انتخاب دختر شایسته در آمریکا نصب می شد که تقریبا حدود 200 نفر در هر سال با هم به رقابت می پرداختند.

سپس از میان این 200 نفر ،1 نفر به عنوان برنده انتخاب می شد و نامش برای همیشه در تاریخ کشورش جاودانه می ماند.البته این مسابقه با مسابقات دختر شایسته آمریکا متفاوت بوده است.

شرایط شرکت در مسابقات دختر شایسته آمریکا"Miss America" داشتن قد بلند و بلوند بودن،بوده اما این مسابقات که اطلاعیه آنها در مترو نصب می شده است به "Miss Subway" معروف بوده و شرایط دیگری داشته است.از جمله مهمترین شرایط میس ساب وی قومیت،تناسب اندام و زیبایی بوده است.

در این پست تصمیم داریم تا شما را با برخی از این دختران شایسته قرن نوزدهم آشنا کرده و تفاوت چهره های آنها را در گذر ایام ببینید.

خانم آنجلا ورستگ، دختری 18 ساله بود که به عنوان اولین دختر شایسته مترو انتخاب شد.
خانم فیونا گاردنر نیز در سال 1945 به عنوان برجسته ترین دختر متروی نیویورک انتخاب شد و نام خود را برای همیشه در تاریخ کشورش حک نمود.

مارکیا کیلپاتریک نیز از دیگر کسانی بود که به عنوان دختر شایسته انتخاب شده بود.


به همین ترتیب تصاویری که در زیر مشاهده می کنید متعلق به دختران شایسته سالهای 1941 تا سال 1976 می باشد.

روسالیند سنسلینی

پگی بیرنه در سال 1952


سارا لی
روث لیپمن
انید برکویتس در سال 1946
الیینور ناش در سال 1960