مرجع خبری پرسپولیس : محمد رويانيان ميگويد قرارداد مانوئل ژوزه طي چند روز آينده ثبت خواهد شد.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس كه در حال حاضر در قم به سر ميبرد، درباره علت ثبت نشدن قرارداد مانوئل ژوزه، سرمربي اين تيم اظهار كرد: ما با ژوزه به توافقات كامل رسيدهايم اما در اين گونه قراردادها هميشه اين مرسوم است كه پول اوليه پرداخت شود.وي ادامه داد: ژوزه به ما اعتماد كامل دارد و به ما گفته از اين نظر مشكلي وجود ندارد. تا الان هم بدون پول كار كرده است. ژوزه فرد با شخصيت و مورد احترامي است و من برايش ارزش زيادي قائلم.


رويانيان با اشاره به اينكه پرداخت پول ژوزه كمي ثبت قرارداد او را به تاخير انداخته، گفت: كارهاي قرارداد اوليه او انجام شده اما براي قرارداد دوم كه اصلي است بايد پول اين مربي پرداخت شود كه طي چند روز آينده اين اتفاق خواهد افتاد.مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره انتقادهاي فراوان پيشكسوتان پرسپوليس نسبت به انتخاب سعيد شيريني به عنوان سرپرست پرسپوليس گفت: ما به نظر پيشكسوتان پرسپوليس احترام ميگذاريم اما در جلسه حضوري و نه در سايتها و مطبوعات.