يک سايت ترکيهاي مدعي شد محمد حسين جعفري مديرعامل باشگاه تراکتورسازي پيش از انتخاب توني اوليويرا با مصطفي دنيزلي براي سپردن سکان هدايت تيمش به او مذاکره کرده است.

سايت ترکيهاي "بورسا دابوگون" روز پنجشنبه در گزارشي به مذاکره مديرعامل تراکتورسازي با دنيزلي اشاره کرد و نوشت: تيم فوتبال تراکتورسازي که فصل گذشته به رتبه دوم ليگ خليج فارس دست يافته پيش از آغاز دوره جديد ليگ ايران، اردوي 10 روزهاي را در حمام قزل ترکيه برگزار کرده بود.

جعفري در گفتوگو با رسانههاي ترکيهاي با بيان اينکه ترکيه فوتبال سازمان يافتهاي دارد، گفت: باشگاه ما سعي دارد با تيمهايي از روسيه و آذربايجان هم روابط دوستانهاي داشته باشد. اين اردو براي تيم ما بسيار مفيد بود. ما فصل گذشته به رتبه دوم رسيديم و در اين فصل به دنبال قهرماني هستيم. تراکتورسازي بيشترين تعداد هوادار را در ايران دارد.

وي ادامه داد: ما هميشه ليگ ترکيه را دنبال ميکنيم. فوتبال ترکيه جايگاه بسيار خوبي دارد چرا که باشگاههاي اين کشور وضعيت اقتصادي خوبي دارند. اميدوارم فوتبال ايران هم بتواند به اين جايگاه برسد.

مديرعامل تراکتورسازي هچنين به ضرورت گسترش روابط دو کشور در زمينه فوتبال اشاره کرد و گفت: اميدوارم در آيندهاي نزديک تيمهاي ملي ايران و ترکيه بتوانند در يک بازي دوستانه به مصاف هم بروند.

به گزارش ايسنا، سايت "بورسا دابوگون" در ادامه نوشته است، محمد حسين جعفري با اشاره به علاقه اين باشگاه براي همکاري با مصطفي دنيزلي گفت: دنيزلي در ايران مربي شناخته شدهاي است. او مربي پرسپوليس بوده و در فوتبال ايران مورد تاييد همه است. ما به دنيزلي براي هدايت تراکتورسازي پيشنهاد داديم اما او قبول نکرد.

وي ادامه داد: افراد بسيار زيادي در ايران دنيزلي را دوست دارند. ماهم دوست داشتيم که از تجربيات او استفاده کنيم اما نشد. همچنين به غير از او با چند مربي ترک ديگر هم مذاکراتي داشتيم اما به سرانجام نرسيد. با اين حال من دوست دارم روزي دنيزلي را به تراکتورسازي بياورم.

اين سايت در پايان نوشته است که تراکتورسازي در فصل جديد با توني اوليويراي پرتغالي براي هدايت تيمش به توافق رسيده است.