از جمله مراسم های اصلی و آغازین در شروع المپیک،اجرای رسم و رسومات سنتی کشور میزبان در مقابل دید همگان است،خصوصا تماشاگرانی که زودتر به شهر میزبان آمده تا در آنجا مستقر شوند.لندن که میزبان المپیک 2012 است نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از شروع این هفته به اجرای مراسم های مختلف پرداخته است ...
المپیک،قلب رقابتهای ورزشی در سطح جهان این روزها نبضش تندتر می زند.این روزها لندن هم سراسر شور و هیجان است ،چرا که تنها 11 روز تا شروع رقابتهای المپیک باقیمانده است.

در طی سالهایی که از شروع نخستین دوره المپیک می گذرد، کشوری که قرار است تا میزبان این رقابتها باشد، از چند ماه قبل و چه بسا از سالها قبل در تدارک این مراسم بزرگ بوده و این آخرین ثانیه های شروع مراسم نیز ادامه می یابد.

یکی از این تدارکات ،اجرای رسم و رسومات سنتی کشور میزبان در مقابل دید همگان است،خصوصا تماشاگرانی که زودتر به شهر میزبان آمده تا در آنجا مستقر شوند.این بخش از مراس های فرهنگی اصطلاحاً،"المپیک فرهنگی" نام گرفته است.

لندن که میزبان المپیک 2012 است نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از شروع این هفته به اجرای مراسم های مختلف پرداخته است.

گروهی از رقصنده های انگلیسی -آمریکایی روز گذشته از پل معروف لندن -Millennium- آویزان شده و تنها با یک طناب، رقص محلی و سنتی سرزمین بریتانیا را انجام دادند.

سرپرست این گروه رقصنده،الیزابت استرب،رقاص آمریکایی بود که سالهاست در انگلیس در این زمینه فعالیت می کند.